Prislista

Vårt pris Referens pris
Undersökning 920:- 825:- 845:-
Tanduttagning 1184:- - 3502:- 1025:- - 3120:-
Rotfyllning 3811:- - 6077:- 3395:- - 5600:-
Bettskena 2.360:- till 3.995:- 2.110:- till 3.420:-
Compositelagning 752:- - 1854:- 605:- - 1515:-
Krona 6695:- - detta pris 6695:- avser om man gör flera kronor vid samma tillfälle i samma käke 5755:- - detta pris 4470:- avser om man gör flera kronor vid samma tillfälle i samma käke.
Delprotes 12.700:- till 15.000:-    10.870:- till 12.285:-
Hel överkäksprotes 10763:- 9270:-
Hel underkäksprotes 10763:- 9270:-
Proteslagning 3862:- 3035:-
Hygienistbehandling    500:- - 1730:- 415:- - 1505:-


Referenspriset är en taxa satt av försäkringskassan för att kunna beräkna tandvårdsersättningen så den ska bli lika hög för alla patienter.
Alla Sveriges olika tandläkare och Folktandvårdar har sin egen taxa som praktiskt taget aldrig helt överensstämmer med referenspriset.

Denna fråga får vi ofta från våra patienter:
Varför står det fyllning på flera ytor när jag bara har lagat en tand?

Svar:
En tand består av flera ytor: en tuggyta och ytor framåt, bakåt och åt sidorna.
När man t.ex tar bort karies eller vid en fraktur så involveras oftast flera av dessa ytor och därmed täcker fyllningen flera ytor av en och samma tand.